Jogi szabályzat

Background

A honlap üzemeltetője a Next Média Alapítvány (székhely: 8400 Ajka, Fő út 34., adószám: 19301677-1-19, cégjegyzékszám: 19-01-1871 , képviseli: Juhász Bálint) a továbbiakban: Next FM.

A honlapon található tartalmak felhasználásával, és tulajdonjogával a Next FM rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az Next FM előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése – ideértve az e-mail, fax, közösségi média, alternatív chat-felületek vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is -, publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Next FM nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, videók, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően Next FM nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A Next FM által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.

Adatvédelmi nyilatkozatunk ide kattintva elérhető.

0%